vieja fenestrata, buntbarsch,
Paratheraps zonatus, Vieja zonata, zonatum
Paraneetroplus maculicauda, Vieja maculicauda
Vieja synspila, synspilum, Quetzalbuntbarsche, Feuerkopfbuntbarsch